Prístrojové vybavenie

Ponuka prístrojových panelov

Prístrojové vybavenie podľa individuálnych požiadaviek klienta. Ponúkame na výber ponuku klasických analógových prístrojov, alebo moderných digitálnych systémov. Každý letecký fanúšik si príde na svoje.

 

2. Verzia CLASSIC

 

prístrojový panel s analógovými, komunikačnými a navigačnými prístrojmi

 

1. Verzia ONE DIGITAL

 

 

prístrojový panel so združeným digitálnym prístrojom
3. Verzia TWO DIGITAL  

prístrojový panel s dvoma digitálnymi prístrojmi EFIS a EMS

3. Verzia CLASSIC+DIGITAL  

prístrojový panel s tvorí kombinácia analógových a digitálnych prístrojov

3. Verzia HDX  

prístrojový panel s moderným digitálnym prístrojom Dynon HDX 800 A 7" doplnený o iPad mini

 

2. Verzia "CLASSIC"

Podstata tohto prístrojového panela:

Stará dobrá klasika, ideálne riešenie pre skúsených pilotov, alebo pre nadšencov ručičkových ukazovateľov. Aj v dnešnej dobe veľmi obľúbené riešenie mnohých prístrojoviek.

Ľavý panel:

 - rýchlomer, výškomer, vario, priečny sklonomer (gulička), otáčkomer

 - ovládanie vztlakových klapiek LED kontrolky uzatvárania kabíny a množstva paliva ventilačný systém, ovládanie vyváženia (TRIM)

 - úsekové spínače, spínacia skrinka so zabudovanými magnetmi a štartér

Stredný panel:

 - rádio KRT2, odpvoedač KTX2, dock pre GPS

 - nad prístrojovou doskou magnetický kompas

Pravý panel:

 - 57" analógové prístroje na kontrolu motora: teplota chladiacej kvapaliny, teplota oleja, tlak oleja 2x palivomer

 - USB, 12 V zásuvka, ventilačný systém, vyhrievanie kabíny

 

1. Verzia ONE DIGITAL

Podstata tohto prístrojového panela:

UL verzia prístrojového vybavenia. Združený prístroj na zobrazovanie letových i motorvých ukazovateľov, rádio a transponder

Ľavý panel:

 - Dynon FlightDEK-D180 (EFIS & EMS; ukazovateľ letových a motorových údajov)

 - LED kontrolky uzatvárania kabíny a množstva paliva

 - ventilačný systém, spínacia skrinka so zabudovanými magnetmi a štartér

Stredný panel:

 - rádio Dittel KRT2 transponder Dittel KTX2

 - ovládanie vztlakových klapiek a ovládanie vyváženia (TRIM)

 - úsekové spínače

Pravý panel:

 - 12 V zásuvka, ventilačný systém

 

3. Verzia TWO DIGITAL

Podstata tohto prístrojového panela:

Zobrazovanie údajov na kontrolu letu a zobrazovanie motorových údajov na dvoch samostatných displejoch: EFIS (ukazovateľ údajov na kontrolu letu - ľavý panel), EMS (kontrola motorových údajov -pravý panel), doplnené o záložné analógové prístroje, komunikačné a navigačné prístroje.

Ľavý panel:

 - EFIS Dynon D-100 (ukazovateľ údajov na kontrolu letu) rýchlomer, ovládanie klapiek

 - úsekové spínače, LED kontrolky uzatvárania kabíny a množstva paliva, spínacia skrinka so zabudovanými magnetmi a štartér

Stredný panel:

 - rádio KRT2, odpovedač KTX2, GPS AvMap EKP V

 - úsekové spínače

 - nad prístrojovou doskou magnetický kompas

Pravý panel:

 - EMS Dynon D-120 (kontrola motorových údajov) výškomer

 - 12 V zásuvka, vyhrievanie kabíny, ventilačný systém

 

4. Verzia CLASSIC + DIGITAL

Podstata tohto prístrojového panela:

Zobrazovanie údajov na kontrolu letu na digitálnom prístroji na ľavej strane + na strednom paneli na prehľadných analógových prístrojoch. Zobrazovanie motorových údajov na analógových prístrojoch na pravej strane. Bohatá výbava doplnená o rádio a odpovedač.

Ľavý panel:

 - EFIS Dynon D-60 (7" ukazovateľ údajov na kontrolu letu), úsekové spínače

 - priečny sklonomer (gulička), ovládanie klapiek, ovládanie priečneho a pozdĺžneho vyváženia (TRIM)

 - LED kontrolky uzatvárania kabíny a množstva paliva, spínacia skrinka so zabudovanými magnetmi a štartér

Stredný panel:

80" analógové prístroje zobrazujúce letové údaje: rýchlomer, výškomer, variometer, otáčkomer

 - rádio Garmin 225A, odpovedač GTX 327 C

 - nad prístrojovou doskou magnetický kompas

Pravý panel:

 - 57" analógové prístroje zobrazujúce motorové údaje: teplota oleja, tlak oleja, teplota chladiacej kvapaliny, 2x ukazovatele množstva paliva

 - hodiny, Intercom PS E OM 3000

 - úsekové spínače,  12 V a USB zásuvka, ventilačný systém, vyhrievanie kabíny

 

5. Verzia "HDX"

Podstata tohto prístrojového panela:

Zobrazovanie letových i motorových údajov na modernom digitálnom prístroji Dynon HDX 800 A 7". Verzia doplnená o rádio, analógové zálohové prístroje. iPad mini v pravom paneli slúži na zobrazovanie navigačných údajov.

Ľavý panel:

 - Dynon HDX 800 A 7"

 - rádio TRYG TY91, LED kontrolky uzatvárania kabíny a množstva paliva

 - spínacia skrinka so zabudovanými magnetmi a štartér

Stredný panel:

 - 57" analógové zálohové prístroje výškomer, rýchlomer

 - ovládanie klapiek, úsekové spínače

 - nad prístrojovou doskou magnetický kompas

Pravý panel:

 - iPad mini 7,9"

 - USB a 12 V zásuvka, ventilačný systém

up